Nguyễn, T. H. H., B. T. Nguyễn, D. C. Trần, N. S. Nguyễn, Q. A. Phạm, và T. T. Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT ĐIỆN DI HUYẾT SẮC TỐ TRONG SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN THALASSEMIA”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 8, Tháng Mười 2023, tr 26-36, doi:10.56535/jmpm.v48i8.472.