Nguyễn, T. T. H., T. H. Q. Nguyễn, Q. Đạo Lê, A. T. Lưu, V. H. Phạm, S. T. Nguyễn, và T. T. T. Bùi. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI)”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 8, Tháng Mười 2023, tr 62-71, doi:10.56535/jmpm.v48i8.448.