Trần, V. C., L. . Lưu Văn, và P. Cao Hong. “TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRONG BỆNH GIẢM ÁP CẤP TÍNH THỂ THẦN KINH”. Tạp Chí Y Dược học quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, tr 78-86, doi:10.56535/jmpm.v48i6.403.