Hoàng, X. C., N. B. Đỗ, M. T. Vũ, T. L. Bùi, T. T. Nguyễn Thị, C. Định Trương, M. T. Bùi, T. N. Bùi, T. N. Lâm, và T. B. T. . Võ. “TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP NS1 CHUNG BỐN CHỦNG VI RÚT DENGUE TRONG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI”. Tạp Chí Y Dược học quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, tr 16-23, doi:10.56535/jmpm.v48i6.388.