Nguyễn, T. P., V. Đông Phạm, và V. H. Võ. “HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG VÀ SAU PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP Ở NGƯỜI HIẾN SỐNG”. Tạp Chí Y Dược học quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, tr 87-97, doi:10.56535/jmpm.v48i6.384.