Ngô, T. H., T. L. Đặng, T. H. H. Nguyễn, và V. M. Cấn. “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LI GIẢI CÁC DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CD19+ CỦA CÁC TẾ BÀO CAR-T”. Tạp Chí Y Dược học quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, doi:10.56535/jmpm.v48i6.376.