LÊ, V. A., M. D. Vũ, và S. T. Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN ”. Tạp Chí Y Dược học quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, tr 58-69, doi:10.56535/jmpm.v48i6.368.