Đỗ, T. Đắc, D. Ánh Nguyễn, T. T. Nguyễn, N. A. Lê, T. T. H. Trần, T. N. D. Ngô, T. M. T. Nguyễn, T. T. C. Phạm, T. L. Hoàng, M. H. Phan, T. H. Đỗ, M. H. Nguyễn, và N. T. Trần. “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6/2018 - 02/2023”. Tạp Chí Y Dược học quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, tr 40-48, doi:10.56535/jmpm.v48i6.361.