Vibounmy, K., T. K. Nguyễn, T. Đông Hà, và V. T. Lê. “NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 48, số p.h 6, Tháng Tám 2023, tr 70-77, doi:10.56535/jmpm.v48i6.359.