Phạm, Q. T., C. T. Lưu, T. X. Nguyễn, và T. K. Đào. “NGHIÊN CỨU SỰ KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 266-73, doi:10.56535/jmpm.v49i2.287.