[1]
H. T. Mai, H. S. Mai, Q. B. Bùi, T. L. Vũ, M. T. Nguyễn, và N. H. Lê, “VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN HOÁ 18F-FDG PET/CT TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ VỚI PHÁC ĐỒ GP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA”, jmpm, vol 49, tr 91-102, tháng 4 2024.