[1]
V. L. Tạ, T. D. Lê, và D. H. Nguyễn, “U THẦN KINH ĐỆM THÂN NÃO: DỰ ĐOÁN PHÂN ĐỘ MÔ HỌC DỰA TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THƯỜNG QUY”, jmpm, vol 49, tr 66-77, tháng 4 2024.