[1]
Đ. H. Trịnh và c.s., “BÁO CÁO CA BỆNH: NÚT MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT QUA ĐƯỜNG TRỰC TRÀNG”, jmpm, vol 49, tr 144–152, tháng 4 2024.