[1]
H. P. Vũ, M. T. Trương, và T. T. Hồ, “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ E/e’ VÀ THÔNG SỐ BIẾN DẠNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”, jmpm, vol 49, tr 44-54, tháng 4 2024.