[1]
A. T. Nguyễn, X. H. Nguyễn, H. T. Nguyễn, và K. H. Đặng, “BÁO CÁO KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BẠCH MẠCH CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG QUA HẠCH BẸN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”, jmpm, vol 49, tr 7-14, tháng 4 2024.