[1]
A. T. Phan, T. T. B. Lê, T. T. lê, và X. C. Hoàng, “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TRONG NGÀY ĐẦU SAU CAN THIỆP Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 164–171, tháng 6 2024.