[1]
T. Đ. Nguyễn, T. T. H. Nghiêm, T. A. Nguyễn, N. A. Đỗ, và T. P. T. Trần, “ẢNH HƯỞNG CỦA TÁ DƯỢC ĐẾN BÀO CHẾ BỘT CAO KHÔ DẠ DÀY HĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY”, jmpm, vol 49, số p.h 3, tr 17–26, tháng 3 2024.