[1]
H. H. Vũ, V. T. Nguyễn, và V. N. Lương, “KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM GÁNH NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 155–163, tháng 6 2024.