[1]
V. A. Lê, H. P. Hồ, M. C. Phạm, V. N. Nguyễn, T. A. Nguyễn, và V. T. Trần, “KẾT QUẢ THU DUNG VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC NAM SUDAN ”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 97-108, tháng 2 2024.