[1]
T. H. Nguyễn, T. H. Đinh, L. C. Nguyễn, và V. M. Cấn, “ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ ĂN GIÀU CHẤT BÉO LÊN HỌC TẬP VÀ TRÍ NHỚ CỦA CHUỘT CỐNG”, jmpm, vol 49, số p.h 3, tr 96-102, tháng 3 2024.