[1]
V. Đại Vũ và L. A. Đoàn, “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CẤY CHỈ CATGUT TRÊN BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 312-321, tháng 2 2024.