[1]
T. S. Vũ, “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CỨU CHỮA VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỊ THƯƠNG TRONG THẢM HỌA”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 20-34, tháng 2 2024.