[1]
G. K. Ngô, T. H. Nguyễn, và V. T. Nguyễn, “BIẾN CHỨNG RÒ MIỆNG NỐI SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 402–412, tháng 2 2024.