[1]
B. N. Phan, T. H. Đinh, và V. T. Lê, “NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NAM MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 274-282, tháng 2 2024.