[1]
T. T. N. Phan, T. V. Hoàng, B. Q. Vũ, và T. T. Phạm, “NỒNG ĐỘ ADIPONECTIN HUYẾT THANH Ở ĐỐI TƯỢNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TUẦN THAI 24 - 28 VÀ TRƯỚC KHI SINH”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 205-216, tháng 2 2024.