[1]
L. H. G. Ngô, “KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NĂM 2023”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 55–65, tháng 6 2024.