[1]
M. A. Nguyễn và H. N. Phan, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT CHỎM NANG THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2023”, jmpm, vol 49, số p.h 3, tr 194-203, tháng 3 2024.