[1]
T. Q. Trịnh, T. Á. Trương, và M. Đ. Huỳnh, “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY LU LU ĐỰC (Solanum nigrum L., HỌ CÀ (Solanaceae)) THU HÁI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 17–24, tháng 5 2024.