[1]
T. V. P. Nguyễn và N. K. P. Hồ, “NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”, jmpm, vol 49, số p.h 1, tr 5-16, tháng 1 2024.