[1]
T. T. Hoàng, T. P. Lưu, V. Q. H. Đoàn, và T. D. T. Vũ, “HIỆU QUẢ VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỚT RƯỢU VANG BẰNG LASER NHUỘM XUNG 595nm TRÊN BỆNH NHÂN VIỆT NAM”, jmpm, vol 49, số p.h 1, tr 67-82, tháng 1 2024.