[1]
T. K. . Nguyễn, Q. H. Nguyễn, Q. V. Trần, Đăng M. . Lê, Đắc K. Nguyễn, và V. C. Phạm, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG CÓ GÃY XƯƠNG ĐÙI”, jmpm, vol 49, số p.h 1, tr 46-56, tháng 1 2024.