[1]
T. A. Cao và H. Lê, “KẾT QUẢ CHUYỂN ĐƠN PHÔI ĐÔNG LẠNH NGÀY 5 SO VỚI NGÀY 6 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”, jmpm, vol 48, số p.h 6, tr 32-39, tháng 8 2023.