Lê, N. M., Nguyễn, T. X. và Nguyễn, X. H. (2024) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CÁC TỔN THƯƠNG VÚ ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG SINH THIẾT KIM LỚN”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 190–200. doi: 10.56535/jmpm.v49.809.