Phạm, T. T., Vũ, N. Đ. và Phùng, A. T. (2024) “NGHIÊN CỨU GÓC NGHIÊNG VÀ GÓC XOAY NGOÀI LỒI CẦU ĐÙI TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 128–135. doi: 10.56535/jmpm.v49.805.