Lê, H. L., Lê, L. L., Phạm, T. H., Bùi, T. H. M., Ngô, T. H. và Viên, T. N. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM ĐỊNH LƯỢNG MỠ GAN BẰNG KỸ THUẬT LFQ ĐỂ ĐÁNH GIÁ GAN NHIỄM MỠ CÓ THAM CHIẾU VỚI MRI-PDFF”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 213-222. doi: 10.56535/jmpm.v49.801.