Mai, H. T., Mai, H. S., Bùi, Q. B., Vũ, T. L., Nguyễn, M. T. và Lê, N. H. (2024) “VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN HOÁ 18F-FDG PET/CT TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ VỚI PHÁC ĐỒ GP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 91-102. doi: 10.56535/jmpm.v49.799.