Tạ, V. L., Lê, T. D. và Nguyễn, D. H. (2024) “U THẦN KINH ĐỆM THÂN NÃO: DỰ ĐOÁN PHÂN ĐỘ MÔ HỌC DỰA TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THƯỜNG QUY”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 66-77. doi: 10.56535/jmpm.v49.798.