Nguyễn, N. Q., Lê, T. D. và Nguyễn, D. H. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU PREVEDELLO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN CO GIẬT NỬA MẶT NGUYÊN PHÁT”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 162-171. doi: 10.56535/jmpm.v49.795.