Trịnh, Đình H., Phan, H. G., Nguyễn, H. H., Nguyễn, H. H., Nguyễn, T. H., Trần, T. T. H., Nguyễn, M. T., Đỗ, Đào V. và Vũ, Đăng L. (2024) “BÁO CÁO CA BỆNH: NÚT MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT QUA ĐƯỜNG TRỰC TRÀNG”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 144-152. doi: 10.56535/jmpm.v49.791.