Nguyễn, Đ. H. và c.s. (2024) “MÔ TẢ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CÓ BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU CẤP”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 55–65. doi: 10.56535/jmpm.v49.788.