Hoàng, T. M., Hoàng, Đình Âu, Đào, T. L. và Lê, T. L. (2024) “BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP: CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN VIÊM PHÚC MẠC XƠ HÓA KẾT BỌC NGUYÊN PHÁT ”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 121-127. doi: 10.56535/jmpm.v49.787.