Vũ, H. P., Trương, M. T. và Hồ, T. T. (2024) “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ E/e’ VÀ THÔNG SỐ BIẾN DẠNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 44-54. doi: 10.56535/jmpm.v49.781.