Lại, B. T. và Hồ, C. T. (2024) “KẾT QUẢ DẪN LƯU DỊCH Ổ BỤNG DƯỚI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 182–191. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.778.