Nguyễn , A. T., Nguyễn, X. H., Nguyễn, H. T. và Đặng, K. H. (2024) “BÁO CÁO KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BẠCH MẠCH CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG QUA HẠCH BẸN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 7-14. doi: 10.56535/jmpm.v49.777.