Nguyễn, H. N., Nguyễn, K. L., Ngô, V. Đàn, Ngô, V. Điệp và Mai, H. T. (2024) “TÍNH KHÔNG ĐỒNG NHẤT VÀ CÁC GIÁ TRỊ ĐỊNH LƯỢNG CỦA KHỐI U TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 26-34. doi: 10.56535/jmpm.v49.776.