Nguyễn, D. T., Vũ , V. S., Lành, M. D. và Phùng, A. T. (2024) “ĐẶC ĐIỂM BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐA GIÁC WILLIS TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐỘT QUỴ NÃO”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 15-25. doi: 10.56535/jmpm.v49.775.