Phan, A. T. và c.s. (2024) “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TRONG NGÀY ĐẦU SAU CAN THIỆP Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 164–171. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.744.