Nguyễn, T. H., Trương, Đ. T. và Phạm, V. T. (2024) “DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 7–16. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.739.