Phạm, Q. H. và c.s. (2024) “ĐẶC ĐIỂM TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN CT MẠCH NÃO ĐA PHA Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT ĐƯỜNG TĨNH MẠCH”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 87–96. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.733.