Nguyễn, T. Đ. và c.s. (2024) “ẢNH HƯỞNG CỦA TÁ DƯỢC ĐẾN BÀO CHẾ BỘT CAO KHÔ DẠ DÀY HĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 17–26. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.724.